Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

KVALITET OG MILJØ PÅ VEI

Konklusjon fra revisjonsrapport:

Per A. Øren Transport AS er en transportbedrift som jobber mye med HMS, kvalitet og miljø. Som vi har sett ved besøk, gjenspeiler dette seg i hele organisasjonen.

I forbindelsen av videreutviklingen av KMV har vi samtaler med Lars Bjarne Støyva for å få gode tilbakemeldinger fra et medlem som bruker systemet.

Med bakgrunn i de deler av bransjesystemet som er revidert, har vi ingenting å utsette på det vi har gått gjennom.

Oslo, 5. juni 2016

Inge Børli
EOQ-sertifisert kvalitetsleder