Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

LÆRLING

Lærling Jaran Gelin Rysjedal

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Lærebedrifter skal godkjennes av fylkekommunen.  For å bli godkjent må bedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt for faget, og må ha en faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæringen. Vi har hatt lærlinger hos oss helt siden ordningen ble etablert. Mange av lærlingene har fortsatt hos oss etter fagprøven er bestått.

På bildet ser du Magnus Standnes som er lærling på anleggsfaget - Jaran Gelin Rysjedal er lærling i transportfaget.