Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

UNO-X ENERGI

Siden etablering av oljeanlegg i 1947 har firmaet distribuert oljeprodukter for flere oljeselskap.

Vi har i dag kontrakt med Uno-X Energi  på levering av bensin, fyringsoljer og diesel til kunder i hele Sogn, Norhordland og fra 1 febr. 2009 overtok vi området Bergen og omegn. Totalt har vi 3 tankvogntog i drift for Uno-X Energi i tillegg til en distubusjonsbil i Høyanger

UNO-X Energi overtok YX Energi fra 15.sept. 2009.


Disponibelt utstyr: 
3 tankvogntog
1 tankbiler

Lars Bjarne Støyva
Renovasjon / Sikkerhetsrådgiver

Tlf:+47 57 71 45 41

Mobil:+47 952 59 541

Epost: lars.bjarne.stoyva@pao.no