Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

HØYANGER

Høyanger kommune er den eneste kommunen som ligger på begge sider av den om lag 18 mil lange Sognefjorden, den lengste og dypeste fjorden i verden. Kommunen har i dag 4430 innbyggere. Det er tilrettelagt en moderne infrastruktur, der alle relevante service funksjoner er tilgjengelig.

Kommunesenteret er i Høyanger, med ca 2 250 innbyggere. Høyanger er et moderne industrisamfunn som har vokst fram i takt med Hydro Aluminium/Høyanger Metallverk. Høyanger har tradisjonelt vært svært avhengig av Hydro, men over tid har det utvikla seg et industrielt mangfold.

Naturopplevelser

Trappeløpet

Fiske i Daleelva