Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

HØYANGER

Per A Øren holder til i Høyanger kommune i Vestland fylke. Kommunen er den eneste som ligger på begge sider av den om lag 18 mil lange Sognefjorden, den lengste og dypeste fjorden i verden. Per i dag har kommunen 4 041 innbyggere, der omlag 2 002 av disse er bosatt i kommunesenteret Høyanger. 

Høyanger er et moderne industrisamfunn som har vokst fram i takt med Hydro Aluminium/Høyanger Metallverk. Kommunen har tradisjonelt vært svært avhengig av Hydro, men over tid har det utviklet seg et industrielt mangfold. Det er tilrettelagt en moderne infrastruktur, der alle relevante service funksjoner er tilgjengelig.

 

Naturopplevelser

Trappeløpet

Fiske i Daleelva