Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

SIKKERHET PÅ VÅRE ANLEGG

Ferdsel i nærheten av våre anlegg
Men vi er avhengig av at alle som ferdes i området viser hensyn og forståelse for arbeidet som vi skal utføre.VÅRT MÅL ER 0 SKADER 

Sikkerhetsopplegg
Per A Øren EntreprenørAS utarbeider et eget sikkerhetsopplegg for alle våre anlegg. Alle som arbeider ved anlegget skal ha gjennomgått dette

Blindsone
Lastebiler og anleggsmaskiner har stor blindsone. Pass alltid på å ha blikk-kontakt med sjåfør/maskinkjører når du ferdes i nærheten.

• Se vår video om blindsone på gravemaskiner

Video blindsone: Lastebil sett utanfrå
Video blindsone: Sett fra førerhus