Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

NESTE REVISJON MAI 2020

KONKLUSJON

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Per A. Øren Transport AS sammen med Per A Øren Entreprenør AS er bedrifter som jobber mye med HMS, kvalitet og miljø. Som vi har sett ved besøk, gjenspeiler dette seg i hele organisasjonen.

 

Med bakgrunn i de deler av bransjesystemet som er revidert, har vi ingenting å utsette på det vi har gått gjennom.

Oslo, 1. juni 2019

 

Inge Børli
EOQ-sertifisert kvalitetsleder