Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

NESTE REVISJON JUNI 2022

KONKLUSJON

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Per A. Øren Transport AS sammen med Per A Øren Entreprenør AS er bedrifter som jobber mye med HMS, kvalitet og miljø. Som vi har sett ved besøk, gjenspeiler dette seg i hele organisasjonen.

Bedriften blir revidert hvert år og neste gang 01.06.2022