Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

SIKKERHETSRÅDGIVER ALLE KLASSER

Vår sikkerhetsrådgiver, Lars Bjarne Støyva, har bakgrunn som sjåfør, og begynte hos Per A Øren i 1986. Han tok ADR-bevis i 1990, og har siden den gang opparbeidet seg lang erfaring med håntering og transport av farlig gods. I 2001 ble han godkjent sikkerhetsrådgiver for alle klasser:

  • Grunnbevis
  • Eksplosiver
  • Tank
  • Radioaktivt

- og har beholdt/fornyet godkjenningen siden; og er medlem i foreningen NOFAG.( Norsk forening for farlig gods)

Pr 01.11.2021 er det på landsbasis  404  gyldige registrerte sikkerhetsrådgivere.

Vår sikkerhetsrådgiver er også offisiell sikkerhetsrådgiver i forbindelse med ADR for Hydro Metallverk Høyanger, SafeClean.Geir Sande AS  O. Hansen og Sønner på Karmøy. Transferd Førde. Stryn. Kaupanger. Flatabø Transport i Førde og FS anlegg AS i Sogndal

I hovedsak er lovverket som ligger til grunn for ADR; Forskrift for landtransport av farlig gods.

Lars Bjarne holder jevnlig ADR-kurs for sjåfører

Lars Bjarne Støyva
Renovasjon / Sikkerhetsrådgiver

Tlf:+47 57 71 45 41

Mobil:+47 952 59 541

Epost: lars.bjarne.stoyva@pao.no