Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

LÆRLING

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Lærebedrifter skal godkjennes av fylkekommunen.  For å bli godkjent må bedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt for faget, og må ha en faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæringen. Vi har hatt lærlinger hos oss helt siden ordningen ble etablert. Mange av lærlingene har fortsatt hos oss etter fagprøven er bestått.

På bildet fra venstre ser du Sivert Haugsbø, Adrian Hanevik, Joakim Øyre Rinde og Steffen Lidal som er lærling i transportfaget - Are Øverstrand er lærling på anleggsfaget.