Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

LÆRLING

Per A Øren er stolt av å kunne kalle seg lærebedrift, og har tatt imot lærlinger siden denne type ordning ble etablert. En lærebedrift er en bedrift som gjennom fylkeskommunen er godkjent for å ta imot lærlinger. For å bli godkjent må bedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt for faget, og må ha en faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæring.

Dette er for oss en måte å ta samfunnsansvar, samtidig som vi ser på rekrutering til faget som en viktig oppgave. Lærlinger er med på å trygge fremtiden for våre fag. Mange av våre lærlinger har også valgt å fortsette hos oss etter fagprøven er bestått.

På bilde over ser du våre lærlinger, fra venstere: Morten Seim Fjærestad, (som er lærlinger innen transportfaget), Are Øvrestrand (lærling innen anleggsfaget).