Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

TRANSPORT

Nasjonal og internasjonal transport
- Volumgods
- Stykkgods
- Partigods
- Farlig gods
- Bulk gods
- Spesialtransport

Regelmessig transport innland
- Høyanger/Sogn - Oslo/Østlandet
- Høyanger/Sogn - Haugesund/Karmøy
- Høyanger - Bergen
- Oslo - Bergen
- Høyanger - Molde
 

Transport Utlandet
- Tyskland
- Holland
- Belgia
- Sverige
- Danmark

Vognparken består av følgende typer :
- Volumbiler ( Bil /Henger og semi )
- Tipp / Flis biler
- Tankbiler ( Bensin / Fyringsolje / Diesel)
- Krokløft biler
- Kranbil
- Skap / Kapellbiler - vogntog
- Distribusjonsbiler
- Renovasjon ( Komprimator - container )

Ove A. Markeset
Transportsjef

Tlf:+47 57 71 45 11 - 57 71 45 15

Mobil:+47 911 33 039

Epost: ove.markeset@pao.no