Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

ENTREPRENØR

Entreprenøravdelingen gjennomfører bl.a.:

 • Arbeid med kommunaltekniske anlegg
 • Masseforflytning/transport
 • Arbeid med veger og tomter
 • Kranarbeid
 • Lokal transport
 • Vedlikehold/brøyting av veger
 • Mur/ plastringsarbeider
 • Fjellarbeid m/ demontering av utstyr
 • Rivingsarbeid
 • Landmåling
 • Alle typer oppdrag ved manuell trafikkdirigering
 • Ledebiler.

 

Disponibelt utstyr:

 • 16 Gravemaskiner,
 • 1 Hjulgraver 
 • 7 Hjullastere,
 • 3 Terrengdumpere,
 • 4 Lastebiler,
 • 1 Kranbil
 • Vals/Komprimeringsutstyr/Kompressor
 • Knuse/Soldeverk
Lasse Øren
Avd. leder, entreprenør

Tlf:+47 57 71 45 01

Mobil:+47 911 33 037

Epost: lasse.oren@pao.no