Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

ANDRE TENESTER

Vi kan også tilby;

 • Diverse lasere - fall/ plan
 • Levering grusmasse/ singel
 • Fyllmassemottak
 • Kaianlegg/ lossing av båter
 • Soldeverk
  • motordrevet
  • flyttbart
  • diverse fraksjoner
Lasse Øren
Avd. leder, entreprenør

Tlf:+47 57 71 45 01

Mobil:+47 911 33 037

Epost: lasse.oren@pao.no