Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

HISTORIE

Per A Øren har siden 1925 utviklet seg fra å være et relativt lite personlig selskap - til i dag bestå av to aksjeselskaper: Per A Øren ENTREPRENØR AS og Per A Øren TRANSPORT. AS

1925: Personlig selskap

Bedriften som i dag er et aksjeselskap, ble etablert i 1925 som personlig selskap. Bedriftens grunnlegger var Per A. Øren som var daglig leder fram til høsten 1950, da Arthur P. Øren overtok og drev selskapet frem til 1998. Per Andreas Øren overtok da ledelsen av selskapet. I starten var firmaets hovedgrunnlag drift av stedets skipsekspedisjon. Noen år senere utvidet man driften til også å omfatte varetransport og alminnelig leietransport med 2 løyvevogner. Bildet er fra tidlig historie i selskapet; sjåfør Johan Eide.

Melketransport

Melketransport var i noen år det mest omfattende oppdrag. Men i forbindelse med de mange anleggsutvidelsene ved fabrikkene i Høyanger, ble transportsektoren utvidet til også å omfatte anleggstransport og mer spesielle oppdrag.

1930: Agenturer

I begynnelsen av 30-årene hadde firmaet i tillegg til transport, en bred portefølje av agenturer: Margarinsentralen, Nidar, Viking dekk (mest trillebår - men også bildekk), Bama (bananer/frukt), forsikringsselskapet Sigyn (nå IF-forsikring). I 1936 ble porteføljen utvidet med Citröen, bil-agentur. I den forbindelse var verksteddrift aktuelt, men på grunn av forholdene den gang stilte hovedbedriften/NACO seg heller negativ til etablering av servicebedrifter.

1947: Oljeanlegg

I 1947 fikk firmaet etablert et oljeanlegg på stedet, med distribusjon av olje til et betydelig distrikt. Man fikk bygget kai, og lagringskapasiteten har blitt øket flere ganger gjennom årene.

1963: Entreprenøravdeling

I 1963 startet vi så smått opp med utleie av hjullaster og gravemaskiner. Vår første gravemaskin, en Brøyt X2B, ble satt i arbeid med veier på Høyanger Sørside i 1963. Maskinen kom tilbake i 1970 etter å deltatt i arbeidet med veiene fra Ortnevik til Oppedal. I dette arbeidet hadde vi slitt ut 3 maskiner.

Vår første hjullaster ble satt i arbeid  for vegvesenet ism. utbygging av veinettet i Gulen.

1970: Transport inn- og utland

I 1970-årene ble lokaltransporten utvidet til langtransport i inn- og utland. Dette gir i dag det største bidrag til firmaets omsetning. Den desidert største oppdragsgiver er Fundo Wheels AS.

1986: Aksjeselskap

Per A Øren, som til nå hadde vert et personlig selskap, ble i 1986 aksjeselskap. Hovedårsaken var at driften var blitt så omfattende - og omsetningen så stor, at nå var tiden moden til å bli en egen juridisk enhet. Året 1986: Bilde av første bilen registrert i AS, sjåfør Lars Bjarne Støyva – nå sikkerhetsrådgiver.

2013: Tre selskaper

Per A. Øren AS ble omorganisert 01.09.2013. Etter en fisjon og fusjon ble selskapet delt i tre nye selskap. Per A. Øren Transport AS med org.nr. 911 982 323, Per A. Øren Entreprenør AS, org.nr. 911 982 188 og Per A. Øren Eiendom AS, org.nr. 911 982 277. Selskapene har samme besøksadresse, postadresse og telefon nummer som Per A. Øren AS har hatt. Selskapet skal fortsatt fremstå som «ett» selskap mot kunder.