Stor utstyrspark

Krevende oppdrag

Solid entreprenør

UTLEIE

Vi leier ut

  • Lifter
  • Gaffeltrucker
  • Anleggsmateriell
  • Anleggsgjerder
  • Diverse strømaggregater - 7-25 kW
  • Kompressor med diverse utstyr
  • Diverse brakker
  • Lager-containere (10-40 fot)

 

Lasse Øren
Avd. leder, entreprenør

Tlf:+47 57 71 45 01

Mobil:+47 911 33 037

Epost: lasse.oren@pao.no